กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาตนเอง...

อ่านเพิ่ม
blog

กลุ่มตรวจสอบภายในประชุมติดตามผลการดำเนินงานตา...

อ่านเพิ่ม
blog

ภาพการปิดตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กับ กองบริห...

อ่านเพิ่ม
blog

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา ห...

อ่านเพิ่ม
blog

กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมติดตามรายงานผลการตรวจ...

อ่านเพิ่ม
blog

ภาพการปิดตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กับ ศูนย์เท...

อ่านเพิ่ม
blog

ภาพการเปิดตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กับ กองบริ...

อ่านเพิ่ม
blog

ภาพการเปิดตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กับ กองบริ...

อ่านเพิ่ม

สรุปผลงานภารกิจที่สำคัญของ 10 หน่วยงาน ภ...

สรุปผลงานภารกิจที่สำคัญของ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

(อ่านเพิ่ม)

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเ...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(อ่านเพิ่ม)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธ...

วีดิทัศน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย กรม...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสั...

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ...

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องมาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนใ...

มาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)