กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบการประเมินและจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

จัดระบบการใช้งานระบบ EIA วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เงินนอกงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เงินนอกงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)