กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

กณิศนนัท์ ปทุม

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ :  

021416466-67

อีเมล :

Kanisnan.p@djop.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

100x100
ชื่อ : กณิศนนัท์ ปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Kanisnan.p@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : กันติยา สาพิมุติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Kantiya.s@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : รินรดา ทรัพย์บุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Rinrada.s@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : กรรณิการ์ ยิ้มย่อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Kannika.y@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ชรีพร วังคีรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Chareeporn.w@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ชนกวรรณ ครุฑสำอางค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Chanokwan.k@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : กัลยรักษ์ ถิรโสภี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Kanyarak.t@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : สุพิชฌาย์ สิริวาณิชธนกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 021416466-67
อีเมล : Supitcha.s@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ชรินทิพย์ อินธิยาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-6466-67
อีเมล : panginlove.0409@gmail.com


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)