กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

กิจกรรม KM กลุ่มผู้ตรวจราชการกรม

อ่านเพิ่ม
blog

การประชุมกลุ่มผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 7/256...

อ่านเพิ่ม
blog

การถ่ายทอด KM เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฎิบัต...

อ่านเพิ่ม
blog

การประชุมเพื่อทบทวนกระบวนงานการปฏิบัติงานของก...

อ่านเพิ่ม
blog

การประชุมย่อยคัดเลือกตัวชี้วัดกลุ่มผู้ตรวจราช...

อ่านเพิ่ม

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)