กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและผลที่ได้จากงานวิจั...

อ่านเพิ่ม
blog

ประชุมการพัฒนาเครื่องมือ/สื่อการเรียนรู้เพื่อ...

อ่านเพิ่ม
blog

ประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยา...

อ่านเพิ่ม
blog

หารือถึงแนวทาง/แผนการดำเนินงานระหว่างกรมพินิจ...

อ่านเพิ่ม
blog

นำเสนอ แผนงานขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่...

อ่านเพิ่ม
blog

ประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ...

อ่านเพิ่ม
blog

สัมมนาเรื่อง “Catalyzing Youth Engagement in...

อ่านเพิ่ม
blog

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขบ...

อ่านเพิ่ม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

วิดีทัศน์ ชุดกระบวนการยุติธรรมเชิงสสมานฉ...

(อ่านเพิ่ม)

วิดีทัศน์ ชุด กระบวนการยุติธรรม เชิงสมาน...

(อ่านเพิ่ม)

วิดีทัศน์ ชุด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉ...

(อ่านเพิ่ม)

วิดีทัศน์ ชุดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉั...

(อ่านเพิ่ม)

Motion Graphics สำหรับเจ้าหน้าที่ ชุด ดู...

(อ่านเพิ่ม)

Motion Graphics สำหรับเด็กและเยาวชน ชุด...

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)