ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แท็กข่าวสาร

ประกาศ