สถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร เพื่อปฎิบัติหน้าที่ ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

แท็กข่าวสาร

ประกาศ