ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แท็กข่าวสาร

ประกาศ