blog

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชนต่อการบริการของหน่วยงาน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงก์ http://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice

แท็กข่าวสาร

ประกาศ