กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ :  

02 026 5259

อีเมล :

annant2498@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาววิจิตรา ทองพาน
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 026 5259 กด 2
อีเมล : pb2498@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวทองสา ไชยเพ็ชร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานแรกรับฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2026 5259 กด 4
อีเมล : ืnilobol.h@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางนฤมล สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2026 5259 กด 1
อีเมล : worawat.w@djop.mail.go.th

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

100x100
ชื่อ : นางนฤมล สุวรรณหงษ์.
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2026 5259 กด 1
อีเมล : chatchai.tu@djop.mail.go.th


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)