กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

การประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

อ่านเพิ่ม
blog

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมธานี จัดกา...

อ่านเพิ่ม
blog

คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทร...

อ่านเพิ่ม
blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเ...

อ่านเพิ่ม
blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและ...

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนแล...

อ่านเพิ่ม
blog

อบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อย ของสถานพินิ...

อ่านเพิ่ม
blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกี...

อ่านเพิ่ม
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเ...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(อ่านเพิ่ม)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธ...

วีดิทัศน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย กรม...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสั...

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ...

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องมาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนใ...

มาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องให้ความรู้การป้องกันและการแพ...

ให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในสถานควบคุม DJOP

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)