กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี นำเด็กและเยาวชนตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 ณ อาคารเอนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรีนายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย นำเด็กและเยาวชนสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 และผ่านการคัดเลือกเข้ากองประจำการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ราย และรายงานตัวเข้ากองประจำการใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการรวมพลัง รวมใจส่งไปถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการรวมพลัง รวมใจส่งไปถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีร่วมสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ร่วมสวดพระพุทธมนต์ บทสวดโพชฌังคปริตรและนั่งสมาธิ น้อมตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

(อ่านเพิ่ม)
blog

คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ“การทำผัดไทยกุ้งสด” ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา เครือข่ายที่เข้ามาส่งเสริมความรู้และจัด โครงการ“การทำผัดไทยกุ้งสด” ให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและรับมอบชุดหัวเตาแก๊สอาหารและขนมให้กับเด็กและเยาวชน โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการทำผัดไทยกุ้งสด สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การสร้างรายได้ เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถต่อยอดประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้

(อ่านเพิ่ม)
blog

คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการคริสต์มาสนี้เพื่อน้อง ปีที่ 13

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณสุดใจ นาคเพียร คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการคริสต์มาสนี้เพื่อน้อง ปีที่ 13 ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี โดยมี นายชาย สัมมาพฤษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีและรับมอบสิ่งของที่เครือข่าย คริสตจักรชลบุรี นำมามอบให้กับเด็กและเยาวชนสำหรับกิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ผ่อนคลายความวิตกกังวลและร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานผ่านกิจกรรมการเล่นเกมส์ นันทนาการและการร้องเพลง

(อ่านเพิ่ม)
blog

การประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู จำนวน ๑๕ คดี ภายใต้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา เพื่อให้เยาวชนที่กระทำความผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับพฤติกรรม สำนึกในการกระทำ และรับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ในการประชุมครั้งนี้ มีพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีผู้นำชุมชน พนักงานสอบสวน พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมเสนอความเห็นในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

(อ่านเพิ่ม)
blog

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมธานี จัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11/65

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชน โดย ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมธานี รุ่นที่ 11/65 เด็กและเยาวชนเข้าร่วมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับชั้น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเด็กและเยาวชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียน จัดทำใบงานและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ภายหลังจากที่ ได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ

(อ่านเพิ่ม)
blog

คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการการฝึกวิชาชีพการทำขนมจีบให้กับเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี

วันที่16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการการฝึกวิชาชีพการทำขนมจีบให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและรับมอบอาหารและขนมให้กับเด็กและเยาวชน โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและการทำขนมจีบ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถต่อยอดทำเป็นธุรกิจค้าขายและบริโภคในครัวเรือนของตนเองได้

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ รุ่น 11/65

วันที่15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ รุ่น 11/65 โดย ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมธานี ในช่วงเช้าภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ เด็กและเยาวชนเข้าร่วมการเรียน การสอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับชั้น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง 2565

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนายการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สถานแรกรับจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ให้กับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมี นายสมชัย คชวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ทราบถึงประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทงและประกวดการทำกระทง กิจกรรมซุ้มอาหารขนมหวานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯจังหวัดชลบุรีและคณะผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนและมาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุร้ายและการใช้ความรุนแรงในสถานที่ควบคุม ประจำปี 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนและมาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุร้ายและการใช้ความรุนแรงในสถานที่ควบคุม ประจำปี 2565 โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้ คณะเจ้าหน้าที่ นำโดยพันตำรวจโทหญิง ทิพยรัตน์ แก้วน้ำใส รองผู้กำกับการกลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี โครงการฯ ดังกล่าวมีหัวข้อความรู้และการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ การสังเกตและการบริหารความเสียงด้านความปลอดภัย การวางแผนการป้องกันและเฝ้าระวังการหลบหนี ฝึกปฏิบัติการป้องกันตัวด้วยท่าบุคคลมือเปล่าและการระงับเหตุระยะประชิดด้วยท่าบุคคลมือเปล่า และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์หลบหนีเสมือนจริง

(อ่านเพิ่ม)
blog

อบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อย ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อย ประจำปีงบประมาณ 2565 อบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อย ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯบ้านบึง เป็นประธานในพิธี โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวทางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน จัดอบรมให้กับผู้ติดตามภายหลังปล่อย ซึ่งการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนและ การติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย เป็นมาตรการในการติดตามดูแลประดับประคอง ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้สามารถปรับตัว ปรับจิตใจ และสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม ได้อย่างราบรื่น โดยมีเครือข่ายในการช่วยติดตามเด็กและเยาวชน

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันแม่แห่งชาติ) ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ ลงนามถวายพระพร การมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ ระบายสี และทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการเทิดทูนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับสังคม

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุชาติ ปัญศิริ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ ลงนามถวายพระพรและทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการเทิดทูนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับสังคม

(อ่านเพิ่ม)
blog

ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพพลานามัย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ของเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯชลบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางบุษกร พลดิศัย หัวหน้าสถานแรกรับฯ ประสานงานและดูแลการฉีดพ่นฆ่ายุงลาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณอารีรัตน์ สิงห์โตทอง คณะกรรมการสงเคราะห์ฯจ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพพลานามัย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก” นอกจากให้บริการฉีดพ่นยุงลายแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ ให้ความรู้เรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การทำลายพื้นที่เพาะพันธุ์ยุง

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)