blog

คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการการฝึกวิชาชีพการทำขนมจีบให้กับเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี

วันที่16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการการฝึกวิชาชีพการทำขนมจีบให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและรับมอบอาหารและขนมให้กับเด็กและเยาวชน โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและการทำขนมจีบ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถต่อยอดทำเป็นธุรกิจค้าขายและบริโภคในครัวเรือนของตนเองได้

แท็กข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์