กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมนนทรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและรับการสงเคราะห์ ในเรื่องของทุนในการเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)