กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดใ...

อ่านเพิ่ม
blog

ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายใต้โครงการจังหวัดเ...

อ่านเพิ่ม
blog

ร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายแ...

อ่านเพิ่ม
blog

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดการทำอา...

อ่านเพิ่ม
blog

จัดประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวช...

อ่านเพิ่ม
blog

สถานพินิจฯจ.ชัยภูมิ จัดประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบ...

อ่านเพิ่ม
blog

เยาวชนต้นแบบของน้องๆ

อ่านเพิ่ม
blog

จัดประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวช...

อ่านเพิ่ม
ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
สถานพินิจฯ จ.ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำร...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเ...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(อ่านเพิ่ม)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธ...

วีดิทัศน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย กรม...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสั...

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ...

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องมาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนใ...

มาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องให้ความรู้การป้องกันและการแพ...

ให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในสถานควบคุม DJOP

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)