blog

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบลงพื้นที่)

   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  นายนิติกร  ธานี  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมคณาพันธ์  ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการ

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน