blog

ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุปลา และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายนิติกร  ธานี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุปลา และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565    ณ หนองร่องเตย  บ้านนิคมแปลง 5  หมู่ที่ 12 ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน