blog

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564  นายดุษฎี  สุริยงค์  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  

แท็กข่าวสาร

ประกาศ