กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2565 ภายใต้โครงการป...

อ่านเพิ่ม
blog

ร่วมในพิธีถวายความเคารพ กล่าวน้อมรำลึกในพระมห...

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการเยาวชนดีมีวินัย ระหว่างวันที่ 17 - 19...

อ่านเพิ่ม
blog

มูลนิธิวายแวม จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมดนตรี...

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการเยาวชนคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมมาอาช...

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเคร...

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายก...

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง (Strengthening Family...

อ่านเพิ่ม
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมภ...
รับสมัครจ้างงานเด็กและเยาวชนโครงการคืนคน...
โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น การทำสบู่เหลว
พิธีมอบวุฒิการศึกษา ภายใต้นิยาม "ปิดประต...
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการศึกษา
ประเมินเยาวชนในด้านการเรียนรู้

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด...

(อ่านเพิ่ม)

ความสำเร็จของการให้โอกาส สร้างจากเรื่องจ...

(อ่านเพิ่ม)

ก้าวใหม่ที่ดีกว่า เพื่อเด็กและเยาวชนไทย...

(อ่านเพิ่ม)

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเ...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(อ่านเพิ่ม)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธ...

วีดิทัศน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย กรม...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)