ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ตามที่สถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2565 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-297405 ต่อ 0 (ในวัน/เวลาราชการ)
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

แท็กข่าวสาร

2565 รับสมัครงาน