ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...บริจาคขนมขบเคี้ยวสำหรับแจกให้เด็กและเยาวชน

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...บริจาคขนมขบเคี้ยวสำหรับแจกให้เด็กและเยาวชน

>>เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นายศรุต กาญจนกามล รองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคขนมขบเคี้ยวถุงแล็ก จำนวน 4 แพ็ค ขนมปังปิ๊ป จำนวน 3 ปี๊ป ขนมคุกกี้ จำนวน 2 กระปุก ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการและแจกให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลได้รับประทาน ในการนี้ นายวีริศ วัฒนวรกิจกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบ