blog

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน “บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน” ระดับพื้นฐาน

>>เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรรับรองหน่วยงานผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐาน การให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับพื้นฐาน ด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ  จาก ...วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างดุลยภาพการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน 2565