กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการบริการและผู้...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการบริการและผู้... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านคดี...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านคดี... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติดแก่เด็กแ...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติดแก่เด็กแ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจําป...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจําป... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียน เดวิด คอลลินส์ จัดการเรียนการสอ...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียน เดวิด คอลลินส์ จัดการเรียนการสอ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี และศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวการ...

ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี และศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวการ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ แล...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ แล... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียน เดวิด คอลลินส์ จัดปฐมนิเทศและร่...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียน เดวิด คอลลินส์ จัดปฐมนิเทศและร่... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการติดตามเยี่ยมเยือนเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด...

ศาลเยาวชนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการติดตามเยี่ยมเยือนเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

มณฑลทหารบกที่ 33 เข้าประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกอ...

มณฑลทหารบกที่ 33 เข้าประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกอ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่า...

คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่า... (อ่านเพิ่ม)


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)