ประวัติ และ ความเป็นมา

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ได้ย้ายจากตึกแถว เลขที่ 238/17-18  ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มาอยู่ที่  279 หมู่ 9 บ้านสันป่ากอก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564