blog

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice

แท็กข่าวสาร

ประกาศ