กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศประจำจังหวัดตาก ปี 25...

อ่านเพิ่ม
blog

การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ

อ่านเพิ่ม
blog

การสนับสนุนวัสดุการแพทย์เพื่อป้องกันควบคุมการ...

อ่านเพิ่ม
blog

ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯจังหวัดตาก เข...

อ่านเพิ่ม
blog

การฝึกอาชีพ

อ่านเพิ่ม
blog

กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่ม
blog

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMB...

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการทำไม้กวาดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

อ่านเพิ่ม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง...
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็...
การลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโ...
ประกาศขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเ...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(อ่านเพิ่ม)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธ...

วีดิทัศน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย กรม...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสั...

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ...

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องมาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนใ...

มาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องให้ความรู้การป้องกันและการแพ...

ให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในสถานควบคุม DJOP

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)