กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

วันรพี 2565

อ่านเพิ่ม
blog

โครงการฝึกวิชาชีพแก่เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอ...

อ่านเพิ่ม
blog

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565

อ่านเพิ่ม
blog

กิจกรรมเยียมเยียนเยาวชน

อ่านเพิ่ม
blog

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธร...

อ่านเพิ่ม
blog

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบ...

อ่านเพิ่ม
blog

การประชุมโครงการส่งเสริมและสนันสนุนสถานศึกษาร...

อ่านเพิ่ม

"ห้ามกัญชาเข้าภายในสถานควบคุม" : สถานีกฎ...

(อ่านเพิ่ม)

ความรู้เรื่องการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานค...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสั...

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ...

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องมาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนใ...

มาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องให้ความรู้การป้องกันและการแพ...

ให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในสถานควบคุม DJOP

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)