กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...

อ่านเพิ่ม
blog

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรม บ้านปรานีน่า...

อ่านเพิ่ม
blog

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยและ...

อ่านเพิ่ม
blog

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี จัด...

อ่านเพิ่ม
blog

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตัวแทนศูนย์ฝึกฯเข...

อ่านเพิ่ม
blog

ประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุค...

อ่านเพิ่ม
blog

อบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop

อ่านเพิ่ม
blog

เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565

อ่านเพิ่ม

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเ...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(อ่านเพิ่ม)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธ...

วีดิทัศน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย กรม...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสั...

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ...

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องมาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนใ...

มาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องให้ความรู้การป้องกันและการแพ...

ให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในสถานควบคุม DJOP

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)