กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

ชื่อ ผอ.

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการฯ

เบอร์โทรศัพท์ :  

1111111111

อีเมล :

admin@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : หัวหน้าบริหาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 1
อีเมล : ิิิbbb@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : หัวหน้าคดี
ตำแหน่ง : กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 1111111111
อีเมล : 11111@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : หัวหน้ากลุ่มประสาน
ตำแหน่ง : กลุ่มประสานกิจการเด็กและเยาวชน
เบอร์โทรศัพท์ : 111111111
อีเมล : aaaa@djop.mail.go.th

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

100x100
ชื่อ : หัวหน้าแรกรับฯ
ตำแหน่ง : สถานแรกรับเด็กและเยาวชน
เบอร์โทรศัพท์ : 1111111111
อีเมล : djop11111@djop.mail.go.th


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)