สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขต 9

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

 

ที่ตั้ง  140 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง
        อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล

 

ที่ตั้ง  498 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด
        อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

 

ที่ตั้ง

 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง

 

ที่ตั้ง  36 ถนนส้มตรีด ตำบลคูหาสวรรค์
        อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

 

ที่ตั้ง  169/53 หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล
        อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา

 

ที่ตั้ง

 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

 

ที่ตั้ง  229 หมู่ที่ 10 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู
        อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000