กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

พัฒนาการเรียนของเยาวชน หลักสูตรระยะสั้น

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ ได้ให้การต้อนรับนายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา และคณะ ซึ่งได้ปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับด้านการศึกษา และการพัฒนาอาชีพของเยาวชน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา จะทำการเปิดหลักสูตรช่างเชื่อมระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมงให้กับเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ อีกด้วย ....

(อ่านเพิ่ม)
blog

ตรวจสภาพร่างกาย วัดขนาดร่างกาย และตรวจหลักฐานในการสมัครทหารกองเกินฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 ได้นำเยาวชนไปตรวจสภาพร่างกาย วัดขนาดร่างกาย และตรวจหลักฐานในการสมัครทหารกองเกิน โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

(อ่านเพิ่ม)
blog

เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายสมชาย ดิสระ นักวิขาการอบรมฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้นำเยาวชน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ของศูนย์ฝึกฯ เขต 9 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

(อ่านเพิ่ม)
blog

สร้างงาน... ติดต่อประสานงานเครือข่าย

วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๖) ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ ได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนเข้าทำงาน ภายหลังได้รับการปล่อยตัว ที่ บริษัทน้ำแข็งหลอดพิ้งค์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชน...)

(อ่านเพิ่ม)
blog

ประสานเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ ได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนเข้าทำงาน ภายหลังได้รับการปล่อยตัว ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทรัพย์สุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี

(อ่านเพิ่ม)
blog

คัดเลือกแกนนำรุ่นใหม่ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกฯ เขต 9

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้จัดกิจกรรมประกวดความสามารถ เพื่อคัดเลือกเยาวชนแกนนำรุ่นใหม่ของชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคประจำปี 2566 ต่อไป.....

(อ่านเพิ่ม)
blog

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างเครือข่ายฯ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างจังหวัดยะลา – จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่ชมรม TO BE NUMBER ONE และอดีตแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างเครือข่ายฯ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างจังหวัดยะลา – จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ได้ศึกษาดูงานชมรมฯ ต้นแบบ 2แห่ง (มรย.และ บ.พี.เจ.37พาราวู้ด จำกัด) โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย และชมรมฯ ต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 37 แห่ง ณ ลานกิจกรรม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(อ่านเพิ่ม)
blog

ขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมกันขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามบทสวดโพชณังคปริตร ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามบทสวดโพชณังคปริตร ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ห้องอุทยานการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต 9 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกันเก็บขยะ พัฒนาหน่วยงานบริเวณรอบๆ ภายนอกรั้วกำแพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565

(อ่านเพิ่ม)
blog

ตรวจสภาพร่างกาย วัดขนาดร่างกาย และตรวจหลักฐานในการสมัครทหารกองเกิน โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 ได้นำเยาวชนไปตรวจสภาพร่างกาย วัดขนาดร่างกาย และตรวจหลักฐานในการสมัครทหารกองเกิน โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

(อ่านเพิ่ม)
blog

ลงทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9)

ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 ได้นำเยาวชน ไปลงทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดตรัง เพื่อที่จะได้ส่งรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการลงทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2566

(อ่านเพิ่ม)
blog

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าของวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 และคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับและขอบคุณนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา และคณะอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าของวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ทั้งนี้ นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนจบหลักสูตรวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ลานกิจกรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

#สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อแผ่นดิน “กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 นำโดย นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายใน สถานควบคุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

เรียนรู้หาประสบการณ์...

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพงานเชื่อมไฟฟ้า ในโครงการฝึกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565) ให้กับเด็กและเยาวชน หน่วยวิชาชีพช่างเชื่อม ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)