blog

รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ท่านนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าตรวจราชการรอบที่ 1/2565 ภายในสถานควบคุม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

แท็กข่าวสาร

แผนบริหาร 2565