กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog
ข่าวกิจกรรม

ขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอา...

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามบทสวดโพชณังคปริตร ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรช...

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

ตรวจสภาพร่างกาย วัดขนาดร่างกาย และตรวจหลักฐานในการสมัครทหารกองเกิน โดยวิธีร้องขอ...

ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 ได้นำเยาวชนไปตรวจสภาพร่... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวส่วนกลาง

การประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ภายในหน่วยงาน ศูนย์ฝึกและอบรม...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้จัดให้มีการประช... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าของวิทยาลัยการอาชีพนค...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

#สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อแผ่นดิน “กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ....

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพช่างเชื่อม.. โดยวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูน... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวส่วนกลาง

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพงานเชื่อมไฟฟ้า ในโครงการฝึกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปี...

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูน... (อ่านเพิ่ม)


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)