วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพงานเชื่อมไฟฟ้า ในโครงการฝึกอา... (อ่านเพิ่ม)