กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog
ข่าวกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าจัดกิจกรรมสายธารแห่งชีวิต ให้กับ...

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานค... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และแนวทางการติดตามหลังปล่อยฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ สถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่สพ. ปัตตานี เข้า...

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพงษ์นรินทร์ แสนวัง พนักงานคุมประพฤต... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในการประก...

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายประชิด ตรงจิต พนักงานพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนสาม... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติตนในสภาวะปัจจุบัน” ให้กับนักเรียน นั...

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิโชค อินทรเทพ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ พร้อมเยาวช... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ -สามเณร และพิธีวางพานพุ่มถวายรา...

วันนี้ 6 พ.ค.66 นายพงษ์นรินทร์ แสนวัง หัวหน้าส่วนพัฒนาพฤตินิสัย แทนผู้อำนวยการศู... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์นรินทร์ แสนวัง หัวหน้าส่วนพัฒนาพฤตินิสัย แทนผู... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

ประสานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลา

นายพงษ์นรินทร์ แสนวัง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการฯ หัวหน้าส่วนพัฒนาพฤตินิสัย พร้อม... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวส่วนกลาง

พิธีเปิดการอบรม "การยุติความรุนแรงบนฐานเพศภาวะและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ"...

วันนี้ (30 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้ม... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวส่วนกลาง

ลงจารอักขระและอธิฐานจิตลงบนแผ่นทองแดงฯ (โดยพระเทพวชิรนายก (ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.๙)...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรม... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวส่วนกลาง

สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามบทสวดโพชณังคปริตร ตั้งจิตอธิษฐาน ฯ

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

ติดตามเยี่ยมเด็กและเยาวชน (IRC) ภายหลังได้รับการปล่อยตัว

ส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม และเยี่ยมเด็กแล... (อ่านเพิ่ม)


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)