กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

นางคันธมาสิณี หงษ์สุวรรณ์

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการฯ

เบอร์โทรศัพท์ :  

044511802

อีเมล :

admin@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวชญาดา เคยรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 044511778
อีเมล : djopsurin@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวปาลิดา ชาญการุณย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 044511802
อีเมล : palida99@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสุรีวางค์ เสมอเดชาสิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 044511778
อีเมล : surevarang1976@gmail.com


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)