blog

หน่วยงาน “ประทีปของไทย Lamp Of Thailand” เข้าหารือแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่

>>เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ผป.. ชาญชัย ไมตรี กรรมการพันธกิจเผยแพร่พัฒนาคริสตจักร ซึ่งนำหน่วยงาน ประทีปของไทย Lamp Of Thailand เข้าหารือการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

แท็กข่าวสาร

2565 กิจกรรม เครือข่าย