กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ประจำสัป...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ประจำสัป... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตร...

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตร... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวร...

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวร... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน...

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ ๑ เมษายน...

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ ๑ เมษายน... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ ๓๐ มีค.๒๕...

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ ๓๐ มีค.๒๕... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อ ๒๘ มีค.๒๕๖๕

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อ ๒๘ มีค.๒๕๖๕ (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK

สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (อ่านเพิ่ม)


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)