blog

TO BE NUMBER ONE รอบภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วม ประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานพินิจฯ ในกลุ่ม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ในรอบภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ผ่านระบบonline และได้รับคัดเลือกให้ผ่านเป็นตัวแทน ระดับภาค เพื่อเข้าร่วมประกวด ในรอบระดับประเทศต่อไป

แท็กข่าวสาร

ประกาศ