ประกาศ!! ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ประกาศ!! ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ตามที่สถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2565 นั้น นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-297405 ต่อ 0 (ในวัน/เวลาราชการ)
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

แท็กข่าวสาร

ประกาศ 2565 รับสมัครงาน