ประกาศ!! สถานพินิจฯ จ.เชียงหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศ!! สถานพินิจฯ จ.เชียงหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยสถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท ผู้สนใจ(ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน) สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนอำนวยการและการจัดการ สถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครตามเอกสารแนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-297405 ต่อ 0 (ในวัน/เวลาราชการ)
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

แท็กข่าวสาร

ประกาศ 2565 รับสมัครงาน