เลื่อนการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ขอเลื่อนการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แท็กข่าวสาร

ประกาศ