blog

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ สพ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2565  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อให้ดูสะอาด และสวยงาม

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน