blog

ตรวจค้นห้องควบคุมประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  นายวิไล  เชื้อพันธ์  หัวหน้าพนักงานพินิจ และ นางจันทร์ฉาย  แก้วชิณ  ตำแหน่ง พนักงานพินิจ ร่วมตรวจค้นห้องควบคุมเด็กและเยาวชน  เพื่อตรวจเช็คความมั่นคง และตรวจค้นเพื่อหาสิ่งของผิดระเบียบ ประจำเดือนสิงหาคม

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน