ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เสริมสวยและเครื่องสำอาง สำหรับการฝึกวิชาชีพและกิจกรรมของเด็กและเยาวชน

>>เมื่อวันที่ 16 พ.ย. เวลา 13.50 น.  คุณศรุต  กาญจนกามล คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ได้นำเครือข่าย ประกอบด้วย คุณนิตยา แสนแก้ว เจ้าของร้านแสนแก้วซาลอน และคณะ เข้าบริจาควัสดุอุปกรณ์เสริมสวยและเครื่องสำอาง สำหรับการฝึกทักษะวิชาชีพช่างเสริมสวยและสนับสนุนกิจกรรมต่างของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ เชียงใหม่ ในการนี้ นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนายพิลสิต พรมมา ช่างตัดผม ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ