blog

คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ“การทำผัดไทยกุ้งสด” ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี

 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา เครือข่ายที่เข้ามาส่งเสริมความรู้และจัด โครงการการทำผัดไทยกุ้งสด ให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี    กล่าวต้อนรับและรับมอบชุดหัวเตาแก๊สอาหารและขนมให้กับเด็กและเยาวชน โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการทำผัดไทยกุ้งสด สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่น การสร้างรายได้ เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถต่อยอดประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้

แท็กข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์