วันที่ 7 เมษายน 2565 ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รูปแบบอ... (อ่านเพิ่ม)