กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภ...

อ่านเพิ่ม
blog

ติดตามเยี่ยมเด็กและเยาวชน (IRC) ภายหลังได้รับ...

อ่านเพิ่ม
blog

ลงเยี่ยมบ้านติดตามหลังปล่อยเยาวชน (IRC)

อ่านเพิ่ม
blog

อบรมยุวเกษตร

อ่านเพิ่ม
blog

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

อ่านเพิ่ม
blog

พัฒนาการเรียนของเยาวชน หลักสูตรระยะสั้น

อ่านเพิ่ม
blog

ตรวจสภาพร่างกาย วัดขนาดร่างกาย และตรวจหลักฐาน...

อ่านเพิ่ม
blog

เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับโล่รา...

อ่านเพิ่ม
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเ...
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อม...
ประกาศ นโยบายการส่งเสริม ป้องกันและคุ้มค...
ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด...
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อม...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเ...

การยกระดับการแยกกักตัว และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(อ่านเพิ่ม)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธ...

วีดิทัศน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย กรม...

(อ่านเพิ่ม)

ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล Chan...

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "ส่งเสริม ค่านิยมไทย ตามนโยบายรัฐบาล" Change Agent E...

(อ่านเพิ่ม)

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสั...

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ...

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องมาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนใ...

มาตรการการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

(อ่านเพิ่ม)

สกู๊ป เรื่องให้ความรู้การป้องกันและการแพ...

ให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในสถานควบคุม DJOP

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)