กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมสหวิชาชีพ ประจำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมสหวิชาชีพ ประจำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 โดยกำหนดรับสมัครและยื่นใบสมัครภายในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ชั้น 1 ของอาคารตึกอำนวยการและการจัดการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อยสำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อยสำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย แนวทางการติดตามหลังปล่อย เครือข่ายผู้ติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว ระหว่างวันที่1 - 20 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอำนวยการและการจัดการ ขั้น 1 ศูนย์ฝึกฯ เขต 9

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และหมดความจำเป็นในการใช้งานราชการประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และหมดความจำเป็นในการใช้งานราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. และดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ราชการ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)