กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

blog

สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามบทสวดโพชณังคปริตร ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา (บทสวดโพชฌังคปริตร) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ตึกอำนวยการฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนานนฯ ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา08.30 นาฬิกา นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต 9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามบทสวดโพชณังคปริตร ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา (บทสวดโพชฌังคปริตร) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (12 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา (บทสวดโพชฌังคปริตร) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ตึกอำนวยการฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

การประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ภายในหน่วยงาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 โดยมีนายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว...

(อ่านเพิ่ม)
blog

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ตึกอำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ในเขต 9

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขต 9 เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและพิจารณาข้อราชการ รวมทั้งการแจ้งถึงปัญหาอุปสรรคของดำเนินงานตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผ่านระบบ Line Video Call (กลุ่มบริหารในเขต 9)

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพงานเชื่อมไฟฟ้า ในโครงการฝึกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับนายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายมูฮัมมัดอัลบาบ จารู หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และนายชาคริต เอี้ยงเจี้ยน ครูช่างเชื่อม จากวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา และเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพงานเชื่อมไฟฟ้า ในโครงการฝึกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565) ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)
blog

รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

ท่านนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าตรวจราชการรอบที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

(อ่านเพิ่ม)

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)